RadoslawBrzozka2
 • lat 46, żona, troje dzieci
 • szef Gabinetu i pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej Ministra Edukacji i Nauki w latach 2020-2023
 • doradca wojewody w latach 2016-2018
 • menedżer oświaty, zarządzał edukacją w gminie i powiecie
 • kilkanaście lat doświadczenia w roli rzecznika prasowego
 • radny Rady Powiatu w Świdniku w latach 2018-2024
 • radny Rady Miasta Świdnik w latach 2014-2018
 • w latach 2003-2008 członek Rady Programowej TVP Lublin oraz Radia Lublin
 • publicysta i komentator życia publicznego
 • członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, aktywny w Stowarzyszeniu Wspólnota Świdnicka
 • uczestnik Ruchu Światło-Życie – Domowy Kościół

Edukacja

Pochodzę z nauczycielskiej rodziny. Studia ukończyłem z wyróżnieniem, uzyskując jednocześnie kwalifikacje pedagogiczne. Po dwóch latach pracy z kredą przy tablicy przeważyła jednak żyłka społecznikowska.

Cztery lata w magistracie lubelskim (2003-2007) to pierwsze doświadczenia w zakresie zarządzania oświatą. Kolejny okres (2007-2015) poświęciłem pracy dla powiatu świdnickiego. Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odchodziłem z doświadczeniem kierowania wydziałem edukacji.

Będąc doradcą i rzecznikiem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka (2016-2018), pozostawałem w stałym kontakcie z lubelskim kuratorem oświaty. Po wyborze do Zarządu Powiatu w Świdniku w 2018 r. nadal współpracowałem z wojewodą Czarnkiem, a następnie wojewodą Lechem Sprawką w roli pełnomocnika do spraw rozwoju edukacji. W samym Zarządzie podjąłem odpowiedzialność za szkolnictwo w powiecie świdnickim.

W latach 2020-2023 byłem szefem Gabinetu Politycznego Ministra Czarnka oraz jego pełnomocnikiem do spraw strategii edukacyjnej.

Posiadam formalne kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą. Jestem także absolwentem podyplomowych studiów z zakresu zarządzania.

Zaraz po studiach włączyłem się do debaty o zmianach w polskiej edukacji, lecz także o zapomnianych skarbach polskiej pedagogiki i dziedzin z nią związanych. Od kilkunastu lat uczestniczę w dyskusjach akademickich, zabierając głos w sprawach szkolnictwa na łamach prasy, radia i telewizji. Najściślej współpracuję z „Naszym Dziennikiem”, w którym regularnie ukazywały się moje artykuły nt. polityki oświatowej.

Media

Od czasów pierwszej szkolnej gazetki nieprzerwanie piszę i redaguję. Byłem redaktorem naczelnym kwartalnika „Cywilizacja” (2001-2003), „Zeszytów Społecznych KIK” (2005-2012) oraz „Magazynu Powiatowego” i „Magazynu Powiatowego – Informatora” (2010-2014).

Prowadziłem także audycję „Świdnik w eterze” w Radiu eR (2008-2009). W latach 2003-2008 zasiadałem w radzie programowej TVP 3 w Lublinie i Radia Lublin. Moje artykuły oraz wystąpienia w radiu i telewizji dotyczą problematyki edukacyjnej, medialnej i społecznej.

Publikuję swoje teksty na łamach „Naszego Dziennika”, współpracuję też z Telewizją Trwam i Telewizją Republika. Dwukrotnie pełniłem funkcję rzecznika prasowego najpierw starosty w Świdniku (2007-2014), a następnie wojewody lubelskiego (2016-2018). Nadal chętnie współpracuję z mediami, widząc w nich sprzymierzeńca w propagowaniu tego, co dla mnie najważniejsze.

Klub

Z wyróżnieniem ukończyłem teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiowałem także filozofię. Od wielu lat związany jestem z działalnością Klubu Inteligencji Katolickiej im. Prof. Cz. Strzeszewskiego w Lublinie. Obecnie pełnię funkcję członka Zarządu Klubu. Byłem redaktorem naczelnym kwartalnika „Cywilizacja” (2001-2003) i „Zeszytów Społecznych KIK” (2005-2012).

Oprócz artykułów o tematyce teologicznej, filozoficznej i społecznej głosiłem także w tym zakresie wykłady naukowe i popularnonaukowe nie tylko w Klubie, ale także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii „Ignatianum” w Krakowie, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu czy Instytucie Edukacji Narodowej.

Lubelski KIK jest od ponad 40 lat ośrodkiem kształtowania myśli i postaw katolicko-społecznych, kuźnią poglądów politycznych opartych na zasadach moralności chrześcijańskiej, inicjatorem akcji obrony dobrego imienia Kościoła oraz miejscem podejmowania przedsięwzięć mających na celu wspieranie postulatów społecznych w życiu publicznym Polski. Cieszę się, że wraz z gronem akademików z kilku lubelskich uniwersytetów mogę w tych działaniach uczestniczyć.

Klub Inteligencji Katolickiej:

Wspólnota

Od 2014 roku działam w Stowarzyszeniu Wspólnota Świdnicka. Tę organizację reprezentowałem w Radzie Miasta Świdnik (2014-2018), a od 2018 roku z jej ramienia zasiadam w Radzie Powiatu. Nasze hasło wyborcze sprzed kilku lat „Jesteśmy z Wami nie tylko w czasie wyborów” jest jak najbardziej adekwatne w odniesieniu do członków naszego Stowarzyszenia.

Działalność społeczna Wspólnoty w mieście i na terenie powiatu świdnickiego trwa już od ponad 20 lat. Stawiamy na działania oddolne i ukierunkowane na konkretnego człowieka. Takie imprezy, jak: Biegi Niepodległości, Zielone Dni Świdnika, Bezpieczne Wakacje, Papieski Dzień Rodziny czy Orszak Trzech Króli gromadzą liczne rzesze mieszkańców Świdnika, a nawet regionu, którzy aktywnie w nich uczestniczą.

Organizacja tych wydarzeń wymaga wielkiego zaangażowania i poświęcenia dużej ilości prywatnego czasu kosztem rodziny czy spraw osobistych. Aby dobrze przygotować imprezę, musimy czynić wiele starań, by pozyskać środki finansowe od sponsorów, otrzymać szereg zezwoleń (np. od policji), zachęcić nauczycieli oraz młodzież szkolną do współpracy i podjęcia wolontariatu. Konieczna jest także konkretna praca fizyczna, by zabezpieczyć teren imprezy czy ustawić niezbędne urządzenia i sprzęty. Wspólnota jest mocno przejęta duchem patriotycznym.

Nasi członkowie biorą aktywny udział, często w nietypowej formie, w obchodach świąt narodowych, takich jak: Święto Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Święto Wojska Polskiego, Dzień Żołnierzy Wyklętych, rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego, II wojny światowej czy Rzezi Wołyńskiej.

Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka:

Dla rodzin

Z inicjatywy Stowarzyszenia Realitas.pl, z którym związany jestem od jego powstania w 2010 roku, przez dłuższy czas (do momentu podjęcia przeze mnie pracy w ministerstwie) co miesiąc spotykaliśmy się, by wspólnie modlić się w intencji nienarodzonych oraz wszystkich broniących ludzkiego życia. Intencją Mszy była też rodzina oraz ci, którzy o nią walczą. Gromadziliśmy się w kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie koło Lublina.

Realitas.pl założyli absolwenci KUL. W pierwszych latach podejmowaliśmy działania o charakterze patriotycznym. Później do społeczności dołączyły rodziny z Domowego Kościoła. Pojawiły się inicjatywy na rzecz życia i rodziny. Do szkół trafiła edukacja pro-life, odbyło się kilka edycji konkursu dla uczniów – ostatni na poziomie wojewódzkim – z okazji Narodowego Dnia Życia.

Dla kilkuset młodych ludzi zorganizowaliśmy także bezpłatne pokazy filmu „Nieplanowane”, a wraz z nimi – akcję „Paczuszka dla Maluszka”. Dzięki temu działaniu przed Bożym Narodzeniem w 2019 roku wsparliśmy ośrodek w Lublinie dla mam w trudnej sytuacji. Przekazaliśmy wielką liczbę pieluch i innych akcesoriów potrzebnych dla dzieci.

Kontakt

Scroll to Top