RadoslawBrzozka

Obronić suwerenność

Szanowni Państwo! Od wielu  lat angażuję się w życie społeczno-polityczne Świdnika, województwa lubelskiego i Polski. W ostatnim czasie wszyscy jesteśmy zatroskani o bezpieczeństwo Ojczyzny. Ochrony potrzebują nasze rodziny, nasza własność, nasza tradycja. Kandyduję do Sejmiku, aby dalej służyć tym sprawom. Wykorzystam doświadczenie zdobyte w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim i lokalnym samorządzie, aby jak najlepiej reprezentować mieszkańców ziemi lubelskiej i chełmskiej. Współpracuję stale z profesorem Przemysławem Czarnkiem, posłem, byłym wojewodą oraz ministrem edukacji i nauki. Od lat troszczę się także o wspieranie rodziny i rozwój szkół.

Czarnek

Prof. Przemysław Czarnek, poseł na Sejm

jakson

Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika

Silna polska rodzina

W ostatnim czasie obok wielu inicjatyw praktycznych (inwestycje i modernizacje szkół, wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę, Laboratoria Przyszłości) realizowałem także działania na rzecz dobrego wychowania młodego pokolenia. W całorocznym cyklu programów Telewizji Trwam prezentowałem sylwetki Wielkich Polaków. Z mojej inicjatywy Instytut Badań Edukacyjny organizował Kongresy Edukacji Klasycznej na Zamku Królewskim w Warszawie. Byłem pomysłodawcą cenionego przez rodziców portalu i czasopisma WychowujMY.pl. Koalicja 13 grudnia natychmiast przystąpiła do likwidacji tych i innych chrześcijańskich i patriotycznych inicjatyw. Nigdy jednak nie ustała wytrwała oddolna praca mojego środowiska – Wspólnoty Świdnickiej.

Bezpieczna przyszłość regionu

Nie wolno ryzykować bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa żywnościowego) mieszkańców województwa lubelskiego dla żadnej ideologii! W samorządzie wojewódzkim będę strzegł naszych domów i gospodarstw przed narzucaniem przez neomarksistów z lewicy unijnej „ekologicznych” zmian oraz imigracji islamskiej. Zachowamy piękną polską i katolicką kulturę dla naszych dzieci i młodzieży. Chcę wspierać w tym rodziców i dziadków. Ta sprawa łączy nas i pozwala myśleć z dumą o 550 latach istnienia województwa lubelskiego.

radosław_brzozka
radosław_brzozka_o_sobie

O mnie

Jestem samorządowcem i publicystą. Pracuję od ponad dwudziestu lat w administracji publicznej. Angażuję się w życie społeczne Lubelskiego, zwłaszcza Świdnika i powiatu świdnickiego. Działam w kilku stowarzyszeniach. Chętnie zabieram głos w debacie publicznej.

radosław_brzozka_o_sobie

O mnie

Jestem samorządowcem i publicystą. Pracuję od ponad dwudziestu lat w administracji publicznej. Angażuję się w życie społeczne Lubelskiego, zwłaszcza Świdnika i powiatu świdnickiego. Działam w kilku stowarzyszeniach. Chętnie zabieram głos w debacie publicznej.

O mnie

Jestem samorządowcem i publicystą. Pracuję od ponad dwudziestu lat w administracji publicznej. Angażuję się w życie społeczne Lubelskiego, zwłaszcza Świdnika i powiatu świdnickiego. Działam w kilku stowarzyszeniach. Chętnie zabieram głos w debacie publicznej.

radosław_brzozka_o_sobie

Kontakt

Scroll to Top