Ukończyłem teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiowałem także filozofię. Od wielu lat związany jestem z działalnością Klubu Inteligencji Katolickiej im. Prof. Cz. Strzeszewskiego w Lublinie. Obecnie pełnię funkcję członka Zarządu Klubu.

Byłem redaktorem naczelnym kwartalnika „Cywilizacja” (2001-2003) i „Zeszytów Społecznych KIK” (2005-2012). Oprócz artykułów o tematyce teologicznej, filozoficznej i społecznej głosiłem także w tym zakresie wykłady naukowe i popularnonaukowe nie tylko w Klubie, ale także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii „Ignatianum” w Krakowie, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu czy Instytucie Edukacji Narodowej.

Lubelski KIK jest od ponad 40 lat ośrodkiem kształtowania myśli i postaw katolicko-społecznych, kuźnią poglądów politycznych opartych na zasadach moralności chrześcijańskiej, inicjatorem akcji obrony dobrego imienia Kościoła oraz miejscem podejmowania przedsięwzięć mających na celu wspieranie postulatów społecznych w życiu publicznym Polski. Cieszę się, że wraz z gronem akademików z kilku lubelskich uniwersytetów mogę w tych działaniach uczestniczyć.

Klub Inteligencji Katolickiej: http://kik.lublin.pl/

klub

powiat świdnicki, radosław brzózka.