We wrześniu minęło dwadzieścia lat mojej pracy zawodowej. To dobra okazja do małego podsumowania. Jest za co dziękować wielu dobrym ludziom i Opatrzności. Moja zaktualizowana internetowa wizytówka, którą właśnie oglądacie, to wyraz wdzięczności osobom, wspólnotom i instytucjom. Razem poznawaliśmy prawdę i spełniliśmy niemało dobra. W przyszłości nie może być inaczej!