Radosław

Brzózka

Nr 4

na liście PiS do RADY POWIATU w Świdniku

• Radosław Brzózka, lat 41, żona, troje dzieci
• doradca i rzecznik prasowy wojewody lubelskiego
• menedżer oświaty, pracował w szkole, zarządzał edukacją w gminie i powiecie
• radny Rady Miasta Świdnik w latach 2014-2018
• w latach 2003-2008 członek rady programowej TVP Lublin oraz Radia Lublin
• członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, aktywny w Stowarzyszeniu Wspólnota Świdnicka
• uczestnik Ruchu Światło-Życie – Domowy Kościół

signature

DOTRZYMUJEMY SŁOWA

Szanowni Państwo! Od szeregu lat angażuję się w życie społeczne Świdnika i powiatu świdnickiego. Od 2016 roku jestem także rzecznikiem prasowym wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka. Wspieram w ten sposób patriotyczny rząd, którego przedstawicielem na Lubelszczyźnie jest wojewoda. W swojej pracy społecznej nie tylko prezentuję w mediach sprawy naszego miasta i województwa. Od lat troszczę się także o wspieranie rodziny i rozwój szkół.

SILNA POLSKA RODZINA

Przez te lata obok wielu inicjatyw praktycznych (inwestycje i modernizacje szkół, wdrażanie programów Rodzina 500 Plus czy Dobry Start 300 dla ucznia) realizowałem także pomysły ze sfery ideowej. Przy wsparciu Telewizji Trwam organizowałem popularny konkurs uczący dzieci i młodzież szacunku do życia i rodziny. Atakowały go brutalnie ateistyczne media. Stale współpracuję też z profesorem Mieczysławem Rybą przy patriotycznych działaniach w Klubie Inteligencji Katolickiej w Lublinie oraz z przyjaciółmi we Wspólnocie Świdnickiej.

BEZPIECZNY ŚWIDNICKI DOM

Nie wolno ryzykować bezpieczeństwa świdniczan dla żadnych ideologii! W naszym samorządzie i w pracy dla rządu będę strzegł naszych domów przed narzucaniem przez neomarksistów z Unii Europejskiej imigracji islamskiej. Zachowamy piękną polską i katolicką kulturę dla naszych dzieci i młodzieży. Chcę wspierać w tym świdnickich rodziców i dziadków. Ta sprawa łączy nas i z dumą pozwala myśleć o lotniczym mieście Świdniku połączonym z Europą i światem.

POPIERAM KANDYDATURĘ RADOSŁAWA BRZÓZKI

Pic

Prof. Przemysław Czarnek,
wojewoda lubelski

Pic

Prof. Mieczysław Ryba,
KUL i WSKSiM w Toruniu

Dobry program:• Mieszkasz – decydujesz: liczenie się ze zdaniem mieszkańców Świdnika w kwestii inwestycji powiatowych
• Dobre wychowanie dzieci i młodzieży, wysoka jakość edukacji
• Dobra okolica: popieranie inwestycji w rodzinę, oświatę i kulturę (m.in. międzygminna infrastruktura wypoczynkowo-turystyczna)
• Popieranie inwestycji dających dobrze płatne miejsca pracy

KOMITET WYBORCZY „PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ” W ŚWIDNIKU,
W KTÓRYM REPREZENTUJĘ WSPÓLNOTĘ ŚWIDNICKĄ,
WSPÓŁTWORZĄ:
Article Image